نام نمایندگی : مبل مجلل
شهر : بهنمیر
تلفن : 01135757809
آدرس : بهنمیر مرکز بازار مبل