نام نمایندگی : بازار مبل شهر
شهر : لردگان
تلفن : 03834440149,03834449962,09132664607
آدرس : چهارمحال و بختیاری لردگان چهار راه قدس بازار مبل شهر