نام نمایندگی : سرای ایرانی
شهر : تهران
تلفن : 0253102
آدرس : تهران سه راه افسریه