نام نمایندگی : مبلمان ماهان
شهر : قائم شهر
تلفن : 01142040555,09112240177,09113244124
آدرس : قائم شهر ، خیابان ساری ، نبش کوچه نساجی ( یاس 61)