نام نمایندگی : مبلمان میرزائی
شهر : گناباد
مدیریت : محمد میرزایی
تلفن : 05157259822,09155334104,09155333353
آدرس : خراسان رضوی گناباد بلوار طالقانی مبلمان میرزایی پلاک ۷۷