نام نمایندگی : مبل ایران دکور
شهر : تهران
تلفن : 09123250833
آدرس : شیخ بهایی