نام نمایندگی : مبل بادوام
شهر : تهران
تلفن : 02166712538
آدرس : خیابان فردوسی خیابان کوشک پلاک 21 و 22