نام نمایندگی : مبل برنز
شهر : رشت
تلفن : 01333337483
آدرس : رشت بلوار منظریه