نام نمایندگی : مبل ترنج
شهر : مشهد
تلفن : 05138464348
آدرس : خیابان سناباد نبش سناباد 55 پلاک 489/1