نام نمایندگی : مبل توسکا
شهر : پاکدشت
تلفن : 02136037766
آدرس : مامازند خیابان شهید مطهری