نام نمایندگی : مبل خوش نشین
شهر : اصفهان
مدیریت : سعیدی
تلفن : 03133725075,09131112921
آدرس : سه راه آتشگاه، خیابان امیرکبیر، روبروی تقاطع اول