نام نمایندگی : مبل خیام
شهر : رفسنجان
تلفن : 03434268298
آدرس : رفسنجان خیابان امام