نام نمایندگی : مبل رئال
شهر : رامسر
تلفن : 01154373866
آدرس : رامسر کیلومتر 1 تنکابن به رامسر