نام نمایندگی : مبل رامسس
شهر : کاشان
تلفن : 09133614975
آدرس : کاشان خیابان ملاحسن فیض کاشانی مقابل آموزشگاه رانندگی زعیم