نام نمایندگی : مبل رویان
شهر : مازندران
تلفن : 01144546101
آدرس : نور رویان خیابان امام خمینی جنب بانک صادرات