نام نمایندگی : مبل ستار کاشان
شهر : کاشان
تلفن : 03155207311
آدرس : کاشان جاده قمصر روبروی بریدگی