نام نمایندگی : مبل ماهور
شهر : بهشر
تلفن : 0911155870
آدرس : بهشر بلوار شهید هاشمی نژاد