نام نمایندگی : مبل مجتبی
شهر : تنکابن
تلفن : 01154227306
آدرس : تنکابن خیابان جمهوری روبروی اداره برق