نام نمایندگی : مبل محبی
شهر : تهران
تلفن : 02133183137
آدرس : خیابان پیروزی خیابان پرستار پلاک 30