نام نمایندگی : مبل نصرالله پور
شهر : بابل
تلفن : 01132366160
آدرس : بابل سنگ پل (آیت الله روحانی) نبش هادی 18