نام نمایندگی : مبل پارتیان
شهر : تهران
تلفن : 02144674403
آدرس : میدان آزادی ابتدای جاده مخصوص کرج کوی بیمه خیابان شهید فلسفی(بیمه 4)بین کوچه تیرداد و علیزاده جنب خشکشویی مهروز پلاک 70