نام نمایندگی : مبل پامچال 2
شهر : مشهد
تلفن : 09358301044
آدرس : ابتدای جاده شاندیز قبل از نمایندگی سایپا