نام نمایندگی : مبل پامچال3
شهر : مشهد
تلفن : 09358301044
آدرس : بلوار سناباد بین سناباد 42و44