نام نمایندگی : مبل پردیس
شهر : نجف آباد
تلفن : 03133310971
آدرس : نجف آباد بلوار آیت الله ایزدی مقابل مسجد بلال