نام نمایندگی : مبل یزدان
شهر : خرم آباد
تلفن : 06632212802
آدرس : خرم آباد میدان کیو نبش 60 متری